Tijdelijke wegafsluiting: Kallenkote, Kallenkote (vanaf kruispunt Kievitweg / Kallenkote richting Taman Indonesia)

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8345HE
Publicatiedatum
19-09-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Kallenkote, Kallenkote (vanaf kruispunt Kievitweg / Kallenkote richting Taman Indonesia) van 18 september tot kerst 2017 afgesloten voor verkeer i.v.m. herinrichting. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Havelte. Voor plaatselijk verkeer (inclusief landbouwverkeer, fietsers en wandelaars) is er een omleiding ter plaatse.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).