Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Sint Jansklooster, Molenstraat

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
07-11-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Er wordt voor Sint Jansklooster, Molenstraat een bestemmingsplan voorbereid. Het plan heeft betrekking op de realisatie van 34 nieuwe sociale huurwoningen aan de Molenstraat, Bonkhavenweg, Monnikenweg en Kloosterkamp.

De stukken liggen van 27 september t/m 7 november 2017 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het voorontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJMolenstraatBP-VO01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19:80/12145F08-D093-4C73-ADEC-058205667274/

Reageren?

T/m 7 november 2017 kan iedereen op het voorontwerp reageren door een inspraakreactie (2) te geven. Deze reactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).