Noodverordening ontmanteling vliegtuigbom Havelte

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
05-09-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De burgemeesters van de gemeente Westerveld en Steenwijkerland maken bekend, dat bij besluit van 5 september 2017 is vastgesteld de Noodverordening ontmanteling vliegtuigbom Havelte (pdf, 242 KB). De aan de ontmantelingsactie gekoppelde gebieds-/verblijfsverboden bestrijken voor een klein deel het grondgebied van de gemeente Steenwijkerland.

De noodverordening geldt vanaf woensdag 6 september 2017 om 8.00 uur tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeesters bekend is gemaakt dat de verordening wordt ingetrokken.

De verordening wordt na vaststelling bekend gemaakt in het Elektronisch gemeenteblad en wordt geplaatst op www.overheid.nl.

Voor meer informatie over de ontmanteling van de vliegtuigbom zie www.gemeentewesterveld.nl of www.steenwijkerland.nl Ook bestaat de mogelijkheid om voor vragen contact op te nemen met de gemeentes via 14 0521.


Bijlagen:

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bijlagen