Van rechtswege verleende omgevingsvergunning: Giethoorn, Vosjacht 11-1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8355CM 11
Publicatiedatum
05-09-2017
Einddatum
18-10-2017

Beschrijving

Giethoorn, Vosjacht 11-1, gebruiken recreatiewoning voor bewoning (24-08-2017)

Reageren?

T/m 18 oktober 2017 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in dit geval schorsende werking. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, treedt de van rechtswege verleende vergunning pas in werking nadat op het bezwaar is beslist.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).