Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Blokzijl, Zuiderzeeweg 14

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8356VV 14
Publicatiedatum
06-09-2017
Einddatum
18-10-2017

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:  
Blokzijl, Zuiderzeeweg 14, herinrichting agrarisch erf

De stukken liggen van 6 september 2017 t/m 18 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden).

Het plan is te raadplegen op: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BLZZuiderzeew14-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/1CFBC4FA-7064-4B2F-98C2-F50889AF0FD6/

Reageren?

T/m 18 oktober 2017 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).