Intrekking Noodverordening ontmanteling vliegtuigbom Havelte

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
06-09-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De burgemeesters van de gemeente Westerveld en Steenwijkerland maken bij besluit van 6 september 2017 bekend, dat zij de Noodverordening ontmanteling vliegtuigbom Havelte, zoals aangegeven op 5 september 2017 met onmiddellijke ingang intrekken.  

Het gevaar dat heeft geleid tot het vaststellen van deze noodverordening als bedoeld in artikel 176 van de Gemeentewet is opgeheven. Hiermee is de noodzaak voor het geven van algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar komen te vervallen.

De intrekking van de verordening wordt bekend gemaakt via www.gemeentewesterveld.nl en www.steenwijkerland.nl en geplaatst op www.overheid.nl.

Bijlage:

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bijlagen