Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Baarsweg 22, kappen ratelpopulier (12-09-2018)
Giethoorn, Binnenpad 88, kappen es (11-09-2018)
Giethoorn, Kerkweg 23t, bouwen recreatiewoning (04-09-2018)
Oldemarkt, Hoofdstraat 92, plaatsen telecominstallatie (04-09-2018)
Steenwijk, Brigade, bouwen 6 vrijstaande woningen (06-09-2018)    
Steenwijk, Stroomdal 9, kappen berk (11-09-2018)    
Vollenhove, Bisschopstraat 44, vervangen kozijnen (06-09-2018)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, ’t Goor 5, vervangen bijgebouw (12-09-2018)
Giethoorn, Rietkragge 54, bouwen woning (12-09-2018)
Vollenhove, hoek Wheeme - Doeveslag, kappen esdoorn (10-09-2018)
Wanneperveen, Veneweg 292, bouwen overkapping aan schuur (12-09-2018)    
Willemsoord, Steenwijkerweg 175, kappen 4 eiken en 4 coniferen (11-09-2018)      

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Sint Jansklooster, Bovenkruier 7 t/m 15, bouwen schuurwoning bestaande uit 5 wooneenheden (07-09-2018)    

De stukken liggen van 19 september 2018 t/m 31 oktober 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJBovenkr7tm15OV-VA01  

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/2DEAC97D-51F1-403A-90FA-057CCFA7DB06/  
 

Reageren?

T/m 31 oktober 2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).