Welzijn en Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, Brouwerstraat, Zeedijk, Winterfair Blokzijl op 06-12-2018 van 14.00 uur tot 22.00 uur, 07-12-2018 van 14.00 uur tot 22.00 uur, 08-12-2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vollenhove, start/finish in de Godfried v. Rhenenlaan, Survivalrun Vollenhove op 09-11-2018 van 09.30 uur tot 15.00 uur, 10-11-2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur
Vollenhove, Kerkplein, Feeëriek Vollenhove op 14-12-2018 van 16.00 uur tot 21.00 uur


De stukken liggen t/m 2 oktober 2018 ter inzage (1).

Reageren?


T/m 2 oktober 2018 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).