Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 2 oktober 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

Mandaatregeling IGSD

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld heeft op 13 september 2018 de Mandaatregeling dagelijks bestuur Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld vastgesteld. Daarin staat welke aan het dagelijks bestuur en de voorzitter toekomende bevoegdheden aan de directeur zijn opgedragen en of hij daar ondermandaat voor mag verlenen. De mandaatregeling treedt met ingang van 1 oktober 2018 in werking.

De mandaatregeling ligt vanaf 25 september 2018 gedurende 6 weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13. Ook treft u mandaatregeling op onze website www.igsd-sw.nl aan.

Uitvoeringsregeling Chronisch zieken Steenwijkerland 2017

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 13 september 2018 de Uitvoeringsregeling Chronisch zieken Steenwijkerland 2017 vast.

Inwoners van de gemeente Steenwijkerland met een laag inkomen kunnen een bijdrage krijgen voor het verplicht eigen risico dat zij over het jaar 2017 geheel of gedeeltelijk moesten betalen.
Aanvragen voor deze bijdrage kunnen tot en met 31 december 2018 bij de IGSD ingediend worden.

Het beleid ligt vanaf 25 september 2018 gedurende 6 weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13. Ook treft u het beleid op onze website www.igsd-sw.nl aan.