Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 5, verhuren gedeelte woning (13-09-2018)
Giethoorn, Zuiderpad 29, starten Bed & Breakfast (13-09-2018)
Ossenzijl, Lageweg 19, kappen esdoorn op begraafplaats (23-05-2018)
Scheerwolde, Woldlakeweg 14, plaatsen kas (16-09-2018)
Sint Jansklooster, Schaarweg 15, bouwen vervangende schuur (17-09-2018)
Steenwijk, Steenwijkerdiep 50G, plaatsen dakkapel (18-09-2018)
Zuidveen, naast Zuidveenseweg 40, bouwen woning  (09-09-2018)    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Burgemeester Ten Cateweg 13, starten hondentrimsalon aan huis (19-09-2018)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 1, vernieuwen dak (13-09-2018)    
Scheerwolde, Schoolstraat 2, verbouwen woning (18-09-2018)
Steenwijk, Brigade 42 t/m 48 en Peloton 1 t/m 7, bouwen 4 twee-onder-een-kapwoningen (14-09-2018)
Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 34, uitbreiden woning (17-09-2018)    
Steenwijk, Eesveenseweg 29, omvormen TEXACO tankstation naar ESSO tankstation (19-09-2018)    
Steenwijk, tegenover Vondelstraat 18, kappen 2 lindebomen en herplanten 6 bomen (17-09-2018)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Koematen 2A, starten BSO en speelparadijs (18-09-2018)
Steenwijk, Looijersgracht 23, uitbreiden woning (13-09-2018)
Steenwijk, Oostercluft 454, bouwen aanbouw en plaatsen schutting (19-09-2018)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Belt-Schutsloot, tegenover Havezatherweg 1, aanleggen van een wandelpad met bijbehorende voorzieningen.

De stukken liggen van 26 september t/m 6 november 2018 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 6 november 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).