Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, 't Goor 5, kappen vogelkers en beukenboom (26-08-2018)
Giethoorn, Kooiweg 10, verlengen jongveestal (21-08-2018)
Brigade en Peloton, bouwen 8 twee-onder-een-kapwoningen (15-06-2018)
Steenwijk, Oostermeentherand 2A, plaatsen lichtreclame (24-08-2018)
Steenwijk, Woldpoort 3, vestigen Fitnessclub (22-08-2018)
Steenwijkerwold, Holthinge Campweg 152, plaatsen dakkapel (24-08-2018)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg t.h.v. kilometerpaal 10,040, kappen 2 essen (20-08-2018)
Wanneperveen, Beulakerweg t.h.v. kilometerpaal 14,860, 15,459 en 16,462, kappen 3 essen (20-08-2018)    
Wanneperveen, Zomerdijk t.h.v. kilometerpaal 23,880, kappen es (20-08-2018)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Boslaan 1, plaatsen 2 dakkapellen (29-08-2018)
Blokzijl, Duinweg 1, intern verbouwen en gevelwijziging (22-08-2018)
Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, bouwen bijgebouw (24-08-2018)
Giethoorn, Binnenpad, Volkensvaart en Zuiderpad, vervangen beschoeiing dorpsgracht (28-08-2018)
Steenwijk, Burgemeester Voetelinkstraat 2 t/m 16, renoveren daken (22-08-2018)
Steenwijk, Frans Halsstraat 30, legaliseren schuur (08-08-2018)    
Steenwijk, Herenslagen 70, plaatsen dakkapel op voordakvlak (28-08-2018)
Steenwijk, Oostermeentherand 2A, plaatsen lichtreclame (28-08-2018)
Steenwijkerwold, Vredenburg 70, bouwen fietsenberging (24-08-2018)
Vollenhove, Kade 55 en 57, bouwen twee-onder-een-kapwoning (24-08-2018)
Willemsoord, Amsterdamselaan 6, kappen 6 eiken (09-03)
Willemsoord, Olde Meinenbos 13, bouwen woning (29-08-2018)    
Willemsoord, Paasloregel 3a, plaatsen tribune (28-08-2018)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.


 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Rietkragge 54, bouwen woning (23-08-2018)
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Vollenhove, Bisschopstraat 72-74, samenvoegen 2 woningen (13-08-2018)
 

De stukken liggen van 5 september 2018 t/m 17 oktober 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.OVBisschopstr7274-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/20007BBC-E8B0-4385-96A8-406D61EC6F67/

Reageren?

T/m 17 oktober 2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).