Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Sint Jansklooster, Molenstraat, vanaf de Kloosterweg tot het Kloosterkamp, Kloosterweg, tussen Monnikenweg en de Molenstraat, Bonkenhaveweg, vanaf de Molenstraat tot de Vossenkamp, Monnikenweg, tussen de Kloosterkamp en de Kloosterweg, Sint Jansweg en de Voskamp, vanaf huisnummer 40 tot en met de Kloosterweg op 15-08-2018 van 14.00 uur tot 19.00 uur (Jeugdcorso)
 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Storrenhoeve 4, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij De Meenthehof 22, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 05-09-2018 t/m 16-10-2018 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 16-10-2018 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).