Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ossenzijl, Hoofdstraat 17, starten B&B (09-09-2019)    
Ossenzijl, Hoofdstraat 46, plaatsen tijdelijke unit (10-09-2019)    
Scheerwolde, Brink 16, starten B&B (08-09-2019)
Steenwijk, Julianastraat 9, vervangen van deur voor vast raam (03-09-2019)    
Tuk, Hooidijk 1A, kappen van een boom (04-09-2019)    
Zuidveen, Burgemeester G W Stroinkweg 80, aanpassen bestaand bouwwerk( 09-09-2019)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 6, kappen 2 eiken (04-09-2019)    
Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 23, plaatsen tijdelijke noodbrug (09-09-2019)    
Giethoorn, Jonenweg 31, kappen boom (05-09-2019)
Oldemarkt, ’t Westert 18, kappen plataan (10-09-2019)    
Sint Jansklooster, Bovenkruier 2, bouwen woning (05-09-2019)    
Steenwijk, Buitensingel 19, bouwen woning (06-09-2019)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Krekensingel 18, bouwen van een woning (06-09-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).