Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 6, wijzigen bestemming in horeca (11-09-2019)
Giethoorn, Molenweg 29, kappen boom (11-09-2019)
Kornputsingel 6, plaatsen bordes met trap (11-09-2019)
Kuinre, Bouwdijk 1, moderniseren aanwezige antenne-installatie (11-09-2019)
Oldemarkt, Windsingel 23, bouwen woning  (11-09-2019)
Steenwijk, Hooidijk 2, kappen populier (09-09-2019)
Vollenhove, David van Bourgondiëstraat 6, bouwen opbouw garage (11-09-2019)
Wanneperveen, Veneweg 25, starten B&B, aanpassen gevel (11-09-2019)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Rietkragge 44, bouwen woning (16-09-2019)
Sint Jansklooster, Hoge Veldweg 3, uitbreiden woning (12-09-2019)
Steenwijk, Krekensingel 18, bouwen woning (17-09-2019)

 
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Steenwijk, Meppelerweg 168, vernieuwen vergunning voor minicamping

De stukken liggen van 25 september 2019 t/m 6 november 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/AB7D4E75-F480-42D0-B2E2-015BF2EFE40A/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.STWMeppelerwe168OV-VA01 
 

Reageren?

T/m 6 november 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijkerwold, Mariënwold 71, bouwen woning

De stukken liggen van 25 september 2019 t/m 5 november 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/8D87A8CF-0A45-43D4-8D53-E464F7693829/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.SWWmarienwold71OV-on01


Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 5 november 2019  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant huis-aan-huis van 17 september 2019  is een ontvangen aanvraag omgevingsvergunning met de verkeerde omschrijving gepubliceerd. De juiste omschrijving is:
Giethoorn, Brink 16, starten B&B (08-09-2019)(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).