Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Tuk, spoorwegovergang Bergweg op 15 oktober 2019 van 0.00 uur tot 06.00 uur, volledig afgesloten voor alle verkeer in verband met werkzaamheden aan het spoor door Strukton
 

Verkeersbesluiten

Giethoorn, nabij Jonenweg 27a, realiseren parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen
Steenwijk, nabij Kallenkoterallee 10, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Prinses Christinastraat 15, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 25-09-2019 t/m 05-11-2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 05-11-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).