Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Beulakerweg 32, starten Bed & Breakfast (25-08-2019)    
Giethoorn, Middenbuurt 2, kappen 2 essen (27-08-2019)    
Oldemarkt, naast Kruisstraat 18, kappen plataan (28-08-2019)

 

Rectificatie ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

In de Steenwijker Courant huis-aan-huis van 27 augustus 2019 zijn de volgende ingekomen aanvragen zonder plaatsnaam ‘Ossenzijl’ gepubliceerd:
Ossenzijl, Waterstaete 3, bouwen woning (15-08-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 8, 9, 13, 17, 21, 22 en 23, bouwen 7 recreatiewoningen (15-08-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 10, 11, 12, 18, 19, 20 en 24, bouwen 7 recreatiewoningen (15-08-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 14, 15 en 16, bouwen 3 recreatiewoningen (15-08-2019)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Zuiderpad 14, herinrichten terras (21-08-2019)    
Steenwijk, Burgemeester Harmen Geerts Reinenstraat 1, starten Bed & Breakfast (26-08-2019)    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Koematen 2A, brandveilig gebruik BSO en speelparadijs

De stukken liggen van 4 september 2019 t/m 15 oktober 2019 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 15 oktober 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Tukseweg 78, bouwen aanbouw (26-08-2019)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 93, slopen houthok, aanpassen werkplaats en plaatsen diverse bijgebouwen (21-08-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).