Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Steenwijk, Het Ravelijn 1, plaatsen serre op balkon (24-08-2020)        
Steenwijk, Stationsplein 1, plaatsen tijdelijke tent voor sanitaire voorzieningen (21-08-2020)        
Vollenhove, Schuit 6, 6a t/m c en 8, 8a t/m c, bouwen 8 woningen (19-08-2020)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Basserweg 33, bouwen woning (25-08-2020)
Blankenham, Kerkbuurt 14a, splitsen woonboerderij (21-08-2020)
De Bult, Bultweg 25-175, tijdelijk bewonen recreatiewoning (24-08-2020)
Kuinre, Henric de Cranestraat 131, bouwen afdak aan bestaande schuur (21-08-2020)
Kuinre, Wagenweg 8, bouwen veestal (20-08-2020)
Kuinre, tegenover Wyberbuurseweg 3, bouwen ijsclubgebouw (25-08-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 36 en 38, verbouwen dorpshuis (20-08-2020)
Giethoorn, Rietkragge 50, bouwen woning (24-08-2020)
Marijenkampen, Ongeleg 5, bouwen woning en bijgebouw (25-08-2020)    
Steenwijk, Oosterstraat 4, plaatsen geldautomaat in voorgevel (26-08-2020)
Vollenhove, Bons 16, bouwen woning (25-08-2020)
Vollenhove, Noordwal 5, plaatsen tijdelijke woonunit (20-08-2020)         

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Beulakerweg 133D, bouwen café - restaurant (25-08-2020)
Giethoorn, Rietkragge 30, bouwen woning (24-08-2020)        
Ossenzijl, Waterstaete, bouwen 2 woningen (25-08-2020)        
Ossenzijl, Waterstaete, bouwen woning (25-08-2020)        
Steenwijk, Oostercluft 10, bouwen garage (26-08-2020)    
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Kooiweg 1, verlengen ligboxenstal

De stukken liggen van 2 september 2020 t/m 13 oktober 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 13 oktober 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).