Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Steenwijk, Acaciastraat kavel 1 t/m 24, bouwen 24 woningen (10-09-2020)
Steenwijk, Matthijs Kiersstraat 2 en 4, bouwen twee-onder-een-kapwoning (09-09-2020)
Steenwijk, Stuwwal 22, starten Bed & Breakfast (08-09-2020)
Steenwijkerwold, Leiweg 2, kappen eikenboom (14-09-2020)
Vollenhove, Bisschopstraat 22, onderhoud plegen aan pand (10-09-2020)
Vollenhove, Bisschopstraat 27 en 29, legaliseren werkzaamheden t.b.v. gezamenlijk bouwplan (11-09-2020)        
Vollenhove, Kerksteeg 5, bouwen carport (14-09-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 270, plaatsen dakkapellen (14-09-2020)      

     
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Braamweg 1, verbouwen woonboerderij (16-09-2020)
Eesveen, Eesveenseweg 115, plaatsen tijdelijke woonunit (10-09-2020)
Giethoorn, Binnenpad 5, kappen boom (16-09-2020)        
Giethoorn, Dwarsgracht 44a, vervangen rieten dakbedekking, verwijderen dakkapellen en plaatsen dakramen en dakelementen (15-09-2020)
Giethoorn, Rietkragge 30, bouwen woning (15-09-2020)
Sint Jansklooster, Halleweg 6, aanleggen poel voor ringslang, kamsalamander en knoflookpad (15-09-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 6, realiseren inpandige buitenruimte (15-09-2020)
Steenwijk, Steenakkers 14, plaatsen tijdelijke woonunit (10-09-2020)        
Vollenhove, Schouw 9 en 11, bouwen twee-onder-een-kapwoning (15-09-2020)        
Willemsoord, Olde Meinenbos 7, bouwen tuinhuis en overkapping (10-09-2020)       

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Scheerwolde, Blokzijlseweg 8, brandveilig gebruik logiesruimte

De stukken liggen van 23 september 2020 t/m 3 november 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 3 november 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).