Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 98, bouwen veranda (22-09-2020)        
Giethoorn, Kerkweg 45, wijzigen gevel (23-09-2020)
Kuinre, De Werf 1, plaatsen tijdelijke stacaravan (09-09-2020)
Scheerwolde, achter Koningin Julianaweg 40, dunnen singel langs sportveld (17-09-2020)
Steenwijk, Middenweg, kappen 2 eiken sportpark de Groene Long (17-09-2020)        
Tuk, Bergweg 33, bouwen schuur (17-09-2020)
Wanneperveen, bij gemaal naast Zomerdijk 15, kappen 3 bomen (22-09-2020)        
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 95, verbouwen woonboerderij (21-09-2020)        

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Vollenhove, De Kampen 15, afwijken bestemmingsplan i.v.m. ruimte gebruiken als kantoor (17-09-2020)        
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 101, plaatsen dakkapel (18-09-2020)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Jonenweg 1, plaatsen overkapping (17-09-2020)        
Giethoorn, Jonenweg 29a, vervangen bestaande schuur (22-09-2020)        
Steenwijk, Hendrik de Vroomestraat 119, plaatsen tuinhuis met overkapping (18-09-2020)

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Willemsoord, Paasloregel 3a, plaatsen 6 verlichtingsmasten

De stukken liggen van 30 september 2020 t/m 10 november 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/F20B8F06-224D-43CB-A9F2-6700DEF43ABB/  

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.WLOpaaslregel3aOV-ON01  

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 10 november 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Steenwijk, Eeser Campus 30, plaatsen kantoorunits klasseerinstallatie op zandwinning (22-09-2020)    

De stukken liggen van 30 september 2020 t/m 11 november 2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 11 november 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).