Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, Eesveenseweg 143, plaatsen duiker t.b.v. oprit (30-08-2020)        
Eesveen, Dwarsweg 14C, bouwen veldschuur (31-08-2020)        
Eesveen, Eesveenseweg 115, plaatsen tijdelijke woonunit (31-08-2020)
Giethoorn, Binnenpad 49, egaliseren en ophogen terrein (28-08-2020)
Giethoorn, Rietkragge 50, wijziging op reeds verleende vergunning i.v.m. verkleinen oppervlakte te bouwen woning (01-09-2020)
Kuinre, Vijverpark 32, repareren fietsen in bijgebouw (28-08-2020)
Oldemarkt, Windsingel 12, bouwen garage (01-09-2020)
Sint Jansklooster, tegenover Zuurbeek 1, aanleggen 2 poelen (31-08-2020)        
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 92, plaatsen tijdelijke tent t.b.v. kantine S.V. Steenwijkerwold (24-08-2020)        
Vollenhove, Bons 10, bouwen woning (02-09-2020)        
Wetering, Wetering West 75, kappen 2 bomen (02-09-2020)        

  
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Baarsweg 22, bouwen woning met bijgebouw (27-08-2020)
Belt-Schutsloot, Kerklaan 16, verbouwen woning (27-08-2020)
Giethoorn, grasland nabij Ds. T.O. Hylkemaweg 1, plaatsen tijdelijk VVV kantoor (27-08-2020)
Giethoorn, Rietkragge 44, bouwen vlonder en aanbrengen beschoeiingen (02-09-2020)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 21, bouwen botenhuis (02-09-2020)
Ossenzijl, Hoofdstraat 46, renoveren/ verkleinen woonboerderij (27-08-2020)
Ossenzijl, Oudeweg 13, vernieuwen woning (01-09-2020)        
Sint Jansklooster, Leeuwte 55, uitbreiden woning (01-09-2020)        
Steenwijk, Scholestraat 25A, plaatsen trap t.b.v. toegang woning eerste verdieping (31-08-2020)        
Steenwijk, Stationsplein 1, plaatsen tijdelijke tent voor sanitaire voorzieningen (31-08-2020)        
Steenwijk, Steenakkers 14, bouwen woning (31-08-2020)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Molenweg 25a, starten cateringsbedrijf aan huis (27-08-2020)
Steenwijk, Divisie 27, bouwen overkapping (01-09-2020)        
Steenwijk, Mr. Zigher ter Steghestraat 9, verbouwen pand (01-09-2020)

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Steenwijk, Kanaalstraat 1 t/m 7, Kanaalstraat 15 t/m 21 en Parkstraat 13 t/m 23, bouwen 14 woningen

De stukken liggen van 9 september 2020 t/m 21 oktober 2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 21 oktober 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Blankenham, Blokzijlerdijk 23, verlengen ligboxenstal

De stukken liggen van 9 september 2020 t/m 21 oktober 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/4752CAA5-4C4E-4362-BF54-37E6B2BFA42A/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.BKHBlokzijlrd23OV-VA01

Reageren?

T/m 21 oktober 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).