Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Hammerdijk 10, bouwen ligboxenstal en wijzigen dierenaantallen (2-9-2021)
Oldemarkt, Poestpad, bouwen loods (7-9-2021)
Steenwijk, Eeserwold nabij Eeserpad 1, plaatsen promotiebord (3-9-2021)
Kerkstraat 24, plaatsen nestkast (6-9-2021)
Landgoedallee 8, bouwen woning (3-9-2021)
Molenstraat 20, kappen rode beuk (30-8-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 58, herbouwen berging (2-9-2021)        
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
De Bult, nabij Onderduikersweg 2, bouwen scouting gebouw (6-9-2021)
Giethoorn, Jonenweg 17, vervangen fiets/voetgangersbrug (6-9-2021)        
Kallenkote, Kallenkote 91, legaliseren autobedrijf (2-9-2021)        
Kuinre, Henric de Cranestraat 107, plaatsen 2 dakkapellen zijgevel (31-8-2021)        
Slijkenburgerdijk, uitvoeren wegwerkzaamheden (2-9-2021)
Steenwijk, Aasingel 15, bouwen woning (6-9-2021)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Pol, Löhnislaan 2, tijdelijk bewonen recreatiewoning (7-9-2021)
Giethoorn, Kerkweg 38, kappen berk (2-9-2021)
t.h.v. Noorderpad 24 t/m Zuiderpad 41, vervangen 6 bruggen (3-9-2021)        
Oldemarkt, Windsingel 21, bouwen woning (31-8-2021)
Scheerwolde, nabij Steenwijkerdiep-Zuid 10, aanleggen parkeerplaatsen (6-9-2021)
Steenwijk, Dolderweg 40, wijzigen uitvoering vergund gebouw (6-9-2021)        
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant van 17-8-2021 is een verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) met het verkeerde huisnummer gepubliceerd. Het juiste adres is:
Kalenberg, Berkenlaan 7a, bouwen woning op plek te slopen schuur (4-8-2021)

I