Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Bult, Bultweg 25R-191, bewonen recreatiewoning (9-9-2021)
Giethoorn, Molenweg 8, kappen es (9-9-2021)
Steenwijk, Hooilandenallee 1, bouwen woning (9-9-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 6, bouwen woning (13-9-2021)
Steenwijk, nabij Oostwijkstraat 10, vervangen brug (8-9-2021)
Steenwijk, Park Rams Woerthe, kappen beuk (10-9-2021)        
Steenwijk, Sangerland 30, uitbreiden woning (15-9-2021)        
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 128, bouwen hooiberg (12-9-2021)        
Onna, Meppelerweg 216C, plaatsen overkapping (11-9-2021)  

          
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Jan van Nassauweg 1, aanleggen dam met duiker (10-9-2021)
Steenwijk, Generaal 67, bouwen woning (8-9-2021)        
Steenwijk, Landgoedallee 24, bouwen woning (8-9-2021)        
Vollenhove, ten zuiden Noordwal 7, plaatsen 2 dammen met duikers (10-9-2021)            
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Sint Jansklooster, Nationaal park de Weerribben t.h.v. Leeuwte 59, vijzelen watergangen, kappen boom en aanleggen dam met duiker (13-9-2021)
Steenwijk, Aasingel 13, bouwen woning (16-9-2021)        
Steenwijk, Krekensingel 14, bouwen woning (14-9-2021)
Tuk, J. H. W. Pasmanweg 11, starten kapsalon aan huis (9-9-2021)        

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt