Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten


4 oktober 2021, Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk

Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom wegens het plaatsen van een reclamebord in de gemeentelijke groenvoorziening nabij de rotonde Open Swolle/Schaarweg in Vollenhove
20.00 uur: bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom wegens diverse overtredingen op het perceel tegenover Havezatherweg 2 in Belt-Schutsloot
21.00 uur: bezwaarschrift tegen ontheffing afmeren gemeentelijk water in Giethoorn
De stukken liggen t/m 4-10-2021 voor belanghebbenden ter inzage.
 

4 oktober 2021, Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 10.30 uur in zaal A2.01 (Steenwijk) van het gemeentehuis. 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0521.