Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Zuidveen - Burgemeester Stroïnkweg 71 Zuidveen


De gemeenteraad heeft op 7 september 2021 het bestemmingsplan Zuidveen - Burgemeester Stroïnkweg 71 Zuidveen vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het planologisch omzetten van de bestemming ´Cultuur & ontspanning´ naar ´Wonen – Buitengebied’.  Het betreft enkel een planologische omzetting, er vinden geen fysieke veranderingen plaats.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt