Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 15, kappen 3 berken en 3 eiken   (16-9-2021)
Blokzijl, Bierkade 1, starten Restaria (19-9-2021)
Duinigermeerweg 1R29, 1R30, 1R31, 1R33, 1R36, 1R37, 1R38 en 1R39, bouwen 8 recreatiewoningen (21-9-2021)
Oude Verlaat 5, plaatsen dakkapel (17-9-2021)
Giethoorn, naast Beulakerweg 25, ophogen voetgangersbruggetje (16-9-2021)
t.h.v. Beulakerweg 171, vervangen persleiding (22-9-2021)
Oldemarkt, Kruisstraat 80, bouwen vervangende woning (15-9-2021)
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg 113, uitbreiden woning (15-9-2021)
Onnase Doodweg 2, plaatsen hekwerk, aanleggen inrit, kappen bomen en uitbreiden transformatorhuis (17-9-2021)
Paasloo, Spinnerslaan 19, plaatsen 24 zonnepanelen op grond (15-9-2021)
Scheerwolde, Woldlakeweg 2, uitbreiden ligboxenstal (15-9-2021)
Sint Jansklooster, Heetveld 48, uitbreiden woning en bouwen bijgebouw (17-9-2021)
Kloosterweg 3, plaatsen dakkapel (21-9-2021)
Steenwijk, de Rikking 109, plaatsen dakkapel (21-9-2021)
Dolderweg 27, bouwen bedrijfsstudio's en 2 wasboxen (16-9-2021)        
Landgoedallee 16, bouwen woning (15-9-2021)        
Landgoedallee 29, bouwen woning (15-9-2021)
Landgoedallee 30, bouwen woning (20-9-2021)
Markt 74, intern verbouwen t.b.v. realiseren keuken, toiletgroep en café ruimte (20-9-2021)
Oostercluft 376, bouwen overkapping (14-9-2021)        
Steenwijkerwold, Blaankamp 3A, starten kapsalon (20-9-2021)        
Wetering, Wetering West 73, herbouwen woning (15-9-2021)  

          
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, gemaal Lageweg, uitvoeren graafwerkzaamheden t.b.v. aanleg 2 rioolgemalen (16-9-2021)
Blokzijl, Scheepsdiep 28, bouwen loods (21-9-2021)
Giethoorn, Jonenweg 12, verbouwen woning (17-9-2021)
Kallenkote, Kallenkote 41, maken en in gebruik nemen paardenbak (16-9-2021)        
Kuinre, Slijkenburgerdijk, uitvoeren wegwerkzaamheden (20-9-2021)
Oldemarkt, Windsingel 7, 17 en 19, bouwen 3 woningen (16-9-2021)
Paasloo, Horstweg 6, herbouwen schuur en creëren werkruimte (17-9-2021)
Steenwijk, Kerkstraat 24, plaatsen nestkast (17-9-2021)
Landgoedallee 54, bouwen woning (17-9-2021)        
t.h.v. Oostercluft 442, kappen twee elzen (15-9-2021)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 83, bouwen schuur (21-9-2021)        
Vollenhove, Kerksteeg 1, plaatsen deurkozijn (15-9-2021)        

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)


Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Vollenhove, Aan Boord 1, plaatsen 8 lichtmasten
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)


Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te weigeren voor:
Eesveen, agrarische percelen langs de Eesveenseweg / De Wulpen, aanleggen zonnepark
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt