Algemeen

Bekendmaking vaststelling Volmachtbesluit personele aangelegenheden

Burgemeester en wethouders hebben op 17-8-2021 het ‘Volmachtbesluit personele aangelegenheden’ vastgesteld. Met dit besluit is het mandaatregister aangevuld met enkele uit het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende bevoegdheden op het terrein van personele aangelegenheden. Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 292903, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het volmachtbesluit is op 1-9-2021 in werking getreden. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.