Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Giethoorn - Dwarsgracht 13 en Cornelisgracht 40

Het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn - Dwarsgracht 13 en Cornelisgracht 40 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsfunctie naar een woonfunctie van het perceel Dwarsgracht 13 waarbij een extra woning wordt toegevoegd. Voor het perceel Cornelisgracht 40 wordt een ondergeschikte bedrijfsfunctie opgenomen binnen de bestaande woonfunctie.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt