Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning  

Kalenberg, Kalenberg Zuid 44, starten Bed & Breakfast (28-8-2021)        
Oldemarkt, de Hare 43, plaatsen dakkapel (27-8-2021)        
Sint Jansklooster, De Bos 7, bouwen woning (30-8-2021)
Steenwijk, Looweg 1, uitbouwen achterzijde woning (26-8-2021)        

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Molenweg 31, starten Bed & Breakfast (16-8-2021)
Frensensteeg t.h.v. Zuiderpad 25, aanbrengen houten damwand (30-8-2021)        
Steenwijk, Dolderweg 40, uitbreiden inrichting (27-8-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 38, bouwen woning (30-8-2021)      

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)    

Steenwijk, Buitensingel 17, bouwen woning (26-8-2021)
Wanneperveen, Veneweg 39, bouwen algemene groepsruimte (25-8-2021)        
Zuidveen, Zuidveenseweg 85, starten Bed & Breakfast (26-8-2021)        
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.  

       

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Sint Jansklooster, Bergkampen 14, plaatsen tijdelijk unit en brandveilig gebruiken bouwwerk
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.       

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Eesveen, Eesveenseweg 159, uitbreiden woonhuis en vergroten bijgebouw    
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.