Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Baarsweg 22, aanleggen poel (30-08-2022)
Blankenham, Buurtsteeg 9, plaatsen aanbouw en renoveren woning (31-08-2022)
Blokzijl, Zuiderstraat 23, plaatsen zonnepanelen (05-09-2022)
Giethoorn, Dwarsgracht 13a, bouwen woning met bijgebouw en botenhuis (05-09-2022)
Middenbuurt 3, wijzigen dakafwerking bijgebouw (05-09-2022)
Oldemarkt, Hoofdstraat 71, plaatsen isolerend monumentenglas (01-09-2022)
Windsingel 20 en 22, plaatsen dakkapel (02-09-2022)
Steenwijk, Krekensingel 10, bouwen woning (05-09-2022)
Het Schar 3, vervangen reclame-uitingen en technische installatie (01-09-2022)


            
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 

Baars, Baarsweg 22, aanleggen poel (01-09-2022)
Giethoorn, Jonenweg 17 achter, aanleg betonnen loswal, stalen damwand en verhardingen (07-09-2022)
Kerkweg 52b, plaatsen zonnepanelen bijgebouw (26-08-2022)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 10b, verbouwen en uitbreiden kinderopvang (01-09-2022)
Vollenhove, De Kampen 1, uitbreiden kantoorpand (05-09-2022)
Weg van Twee Nijenhuizen 12, plaatsen dakkapel (30-08-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Meldingen Activiteitenbesluit


Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:

Giethoorn, Beulakerweg 52b, plaatsen propaantank met inhoud van 3000 liter
Vollenhove, De Kampen 8, starten bedrijf Combi Outboards, assembleren elektrische aandrijfsystemen pleziervaartuigen 
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.