Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Giethoorn, de fietsverbinding tussen Cornelisgracht en Bodeleakepad, afgesloten van 26 september 7.00 uur t/m 28 september 17.00 uur, voor onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Cornelisgracht, er worden omleidingsroutes voor fietsers ingesteld.
Thij, Thijendijk, afgesloten voor al het verkeer van 21 september 7.30 uur tot 15 oktober 7.30 uur met uitzondering van het weekend, i.v.m. vervanging van waterleiding (Vitens) en verzwaring van elektriciteitsnet (Enexis), omleidingen worden ter plekke aangegeven.