Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 20, plaatsen dakraam (09-09-2022)
Binnenpad 80a, kappen es (13-09-2022)
Kerkweg 35R-33, permanent bewonen recreatiewoning (13-09-2022)
Vosjacht 10, tijdelijk bewonen bijgebouw (08-09-2022)
Kuinre, Henric de Cranestraat 62, verlengen dak op aanbouw (12-09-2022)
Scheerwolde, Kraggepad 11, aanleggen insteekhaven met boothuis (09-09-2022)
Steenwijk, Beukenhof, bouwen bedrijfswoning met opslagruimte (12-09-2022)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 162, bouwen schuur (09-09-2022)
Tuk, nabij Bergweg, aanleggen onderhoudspad, plaatsen twee hekwerken en deels verwijderen bosschage (13-09-2022)


            
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 

Belt-Schutsloot, Rietveld 6, bouwen vier vrijstaande woningen (08-09-2022)
Blokzijl, Hevenweg 11, plaatsen vervangend gemaal en kappen es en eik (07-09-2022)
De Pol, Generaal van de Boschweg 2, plaatsen zwembad (07-09-2022)
Vollenhove, Groenestraat 24, plaatsen hekwerk (13-09-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 
De Bult, Bergweg 74, gebruiken bijgebouw ten behoeve van logies
In het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl staat waar u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt