Verkeer en vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Steenwijk, Oostwijkstraat thv 104, op 6-10-2022 van 7.00 tot 12.00 uur, volledig afgesloten voor al het verkeer i.v.m. plaatsen hijskraan

 

Tijdelijke wegafsluiting en parkeerverbod

Tuk, Tukseweg vanaf splitsing Hummelingen tot splitsing Oldemarktseweg, Tussenweg en Bergweg tot splitsing Tussenweg, op 2-10-2022 van 10.00 tot 19.00 uur (Solexrace)
Vollenhove, Rede vanaf huisnummer 15 tot aan Noordwal, Voorslag vanaf huisnummer 28 tot aan Noordwal, Laan van Toutenburgh en Booter, op 15-10-2022 van 10.15 tot 11.15 uur en
B-weg Oppen Swolle vanaf Wendeler Bentweg tot aan Wendelerweg, op 15-10-2022 van 11.15 tot 11.45 uur (Venoseloop)


Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Oostercluft 145, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Prinses Christinastraat 14, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt