Milieu

Melding Activiteitenbesluit 

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf is een melding ontvangen: 
Steenwijk, Het Schar 3, bestaande technische installatie met chemisch koelmiddel op het dak wordt vervangen door een nieuwe technische installatie met milieuvriendelijke CO2-gas. 
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.