Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Beulakerweg 119, vervangen en isoleren buitenmuur (11-09-2022)
Kerkweg 35, permanenet bewonen recreatiewoning (13-09-2022)
Kerkweg 51, aanleggen zwembad (13-09-2022)
Kalenberg, Kalenberg zuid t.o nr 17, bouwen woning (13-09-2022)
Kalllenkote 86, uitbreiden hoofdgebouw (13-09-2022)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep zuid 13, B&B in bijgebouw (14-09-2022)
Steenwijk, Eeserhout 13, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (14-09-2022)
sectie G nr 197, aanleg onderhoudspad, deels verwijderen bosschage, plaatsen twee hekwerken (13-09-2022)
Koningsland 6, plaatsen dakkapel (14-09-2022)
Steenwijkerwold, Gelderingen 30, kappen boom (15-09-2022)
Willemsoord, Ir, C.A. Kloosterhuisstraat 39, plaatsen dakopbouw garage (15-09-2022)

            
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 

Blokzijl, Duinweg 8, plaatsen zonnepanelen in grondopstelling (15-09-2022) 
Giethoorn, Beulakerweg 129, verbouwen woning (15-09-2022) 
Oldemarkt, Windsingel 20, plaatsen dakkapel (15-09-2022) 
Windsingel 22, plaatsen dakkapel (15-09-2022) 
Ossenzijl, Schoolstraat, vervangen kademuur en verbreden vaargeul (15-09-2022) 
Sint Jansklooster, Leeuwte 70, intern verbouwen en wijzigen gevel boerderij (1-09-2022) 
Steenwijk, Hooilandenallee 7, bouwen woning (15-09-2022) 
Het Schar 3, vervangen reclame-uitingen en technische installatie (15-09-2022) 
Vollenhove, Flevoweg 1, plaatsen tijdelijke units (15-09-2022) 
Flevoweg 1, verlengen tijdelijke vergunning 2017 (15-09-2022) 
Zuidveen, Overegge 25, kappen boom ( 15-09-2022) 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 
De Bult, Bergweg 74, gebruiken bijgebouwen ten behoeve van logies (13-09-2022) 
In het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl staat waar u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken: 
Giethoorn, Beulakerweg 22, bouwen aanbouw (22-09-2022) 
Oldemarkt, Hoofdstraat 55, verbouw pand tot appartement op begane grond ( 19-09-2022) 
Weerdijk 17, uitbreiden loods en bouwen bovenwoning (20-09-2022) 
Ossenzijl, Oudeweg 85, bouwen vervangende schuur met zonnepanelen (15-09-2022)