Algemeen

Politieke markt, aanvang 20.30 uur

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 6 september 2022, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.


13 september 2022    Raadsvergadering, aanvang 20.30 uur

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 13 september, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

Nadere regels subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022
Burgemeester en wethouders hebben op 12 juli 2022 de Nadere regels subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weeribben- Wieden 2022 vastgesteld. Het doel van deze regels is om ondernemers van de gemeente Steenwijkerland te stimuleren aanbieder te worden van deelvervoer om zo de deelmobiliteit in het Nationale park Weeribben-Wieden te bevorderen.
De regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 338516 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de beleidsregels. Deze regels zijn op 1 september 2022 in werking getreden. 
De beleidsregels liggen verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.