Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit 

Van het de volgende niet vergunningplichtige bedrijf is een melding ontvangen:
Vollenhove, De Kampen 13, starten  bedrijf Customized Crane Solutions
Steenwijk, Produktieweg 18, gebruik lichte productiedoeleinden en beperkte opslag materialen 
Wanneperveen, Veneweg 117, uitbreiden inrichting.

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.