Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Hevenweg, plaatsen vervangend gemaal en kappen twee bomen (23-08-2022)
Steenwijk, Eeser Hout, bouwen bedrijfspand (30-08-2022)
Vollenhove, Weg van Twee Nijenhuizen 12, plaatsen dakkapel (23-08-2022    

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Zuiderpad 35, plaatsen overkapping met zonnepanelen (24-08-2022)
Oldemarkt, Eekstraat 8, bouwen loods met kantoren (24-08-2022)
Sint Jansklooster, Bergkampen 22, bouwen schuur, plaatsen tuinmuren (25-08-2022)
Steenwijk, Veenlanden 38, plaatsen dakkapel (30-08-2022)
Vollenhove, Industrieweg 8, bouwen bedrijfspand (24-08-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Gasthuislaan 86, plaatsen tijdelijke units en brandveilig gebruik
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 


        
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 
Oldemarkt, Frieseweg 6, brandveilig gebruik school (31-08-2022)
Tuk, J.H.W. Pasmanweg 2, brandveilig gebruik school en dorpshuis (31-08-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verlenging beslistermijn 

Giethoorn, Zuiderpad 41, bouwen woning (29-08-2022) 
Oldemarkt, Oosterbroekweg 4, uitbreiden woning (29-08-2022)
Scheerwolde, Kraggepad 27, uitbreiden woning (30-08-2022)
Steenwijk, Buitensingel 2, bouwen woning (29-08-2022)
Steenwijk, Markt 6, vervangen kozijnen, plaatsen brandwerende vloeren en wanden (29-08-2022)
Tuk, Tukseweg 153, uitbreiden woning (26-08-2022)

 

Meldingen Activiteitenbesluit

Van het volgende niet vergunningplichtige bedrijf is een melding ontvangen:
Steenwijk, Eeser Hout 7, starten bedrijf WDV Metaalbewerking
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.