Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop nabij Kruisstraat 76 in Oldemarkt

De gemeente is van plan om een perceel grond nabij Kruisstraat 76 in Oldemarkt (kadastraal bekend gemeente IJsselham, sectie S, nummer 1246) te verkopen.
Het voornemen is om het perceel te verdelen in delen en als volgt te verkopen:
-    een strook grond van circa 614 m² aan de heer Kok en mevrouw Scheltinga;
-    een strook grond van circa 38 m² de heer Spijker;
-    een strook grond van circa 121 m² verkopen aan de heer Froklage 
Deze drie kopers zijn de enige gegadigden voor deze grond omdat het betreffende perceel grond grenst aan hun eigendom. Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren.
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop verder in gang te zetten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Dam, woonconsulent /economische zaken, , telefoon 0521 -538 500 en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. grond nabij Kruisstraat 76.