Bekendmaking Beleidsplan hoogwaardig handhaven 2018-2019

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
17-04-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking Beleidsplan hoogwaardig handhaven 2018-2019

Beschrijving

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 4 april 2018 het Beleidsplan hoogwaardig handhaven 2018-2019 IGSD Steenwijkerland/Westerveld vast.
Hierin staat beschreven hoe de IGSD er voor wil zorgen dat alleen die inwoners een uitkering ontvangen die (tijdelijk) niet kunnen werken en over onvoldoende middelen beschikken om in hun bestaan te voorzien.

Dit beleidsplan ligt vanaf 17 april 2018 gedurende zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13 en treft u ook op onze website www.igsd-sw.nl aan.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).