Tijdelijke sluiting laad- en loswal Giethoorn voor mechanisch laden en lossen

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8355BM 50 a
Publicatiedatum
17-04-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke sluiting laad- en loswal Giethoorn voor mechanisch laden en lossen

Beschrijving

Van 18 april 2018 tot 10 mei 2018 is het niet meer toegestaan om op de laad- en loswal Giethoorn (nabij de Kerkweg 50a te Giethoorn) mechanisch te laden en te lossen. Dit betreft laden en lossen bij de loswal met behulp van een kraan of zelflader.
De reden voor dit verbod is dat het aantal in de omgevingsvergunning voor de laad- en loswal Giethoorn vermelde toegestane aantal keren mechanisch laden en lossen is bereikt.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).