Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure): Blokzijl, Vollenhoofsedijk 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8356VT 2
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure): Blokzijl, Vollenhoofsedijk 2

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben omgevingsvergunningen verleend voor:

Blokzijl, Vollenhoofsedijk 2: uitbreiden minicamping van 15 naar 20 kampeerplaatsen (26-03-2018)

Het plan is te raadplegen op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BZLVollenhoofse2OV-VA01 

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/CC352D43-B8BF-4BB5-826C-3965EA436A4

De stukken liggen van 18 april 2018 t/m 30 mei 2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 30 mei 2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).