Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Halleweg 2 - Sint Jansklooster

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8326AP 2
Publicatiedatum
24-04-2018
Einddatum
05-06-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Halleweg 2 - Sint Jansklooster

Beschrijving

Er wordt voor Halleweg 2 - Sint Jansklooster een bestemmingsplan voorbereid. Het plan heeft betrekking op Halleweg 2, Sint Jansklooster.

De stukken liggen van 25 april t/m 5 juni 2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het voorontwerp raadplegen via
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJHallewegBP-VO01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres. http://212.78.207.19/4C38B11D-68D9-45F5-8926-5E141EC2E44B/

Reageren?

T/m 5 juni 2018 kan iedereen op het voorontwerp reageren door een inspraakreactie (2) te geven. Deze reactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).