Ingekomen aanvraag gemeentelijk monument: Steenwijk, Gasthuislaan 6

Type bekendmaking
monumentenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8331MX 6
Publicatiedatum
28-01-2018
Einddatum
08-05-2018
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag gemeentelijk monument: Steenwijk, Gasthuislaan 6

Beschrijving

Op 28 januari 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument ontvangen voor.
Steenwijk, Gasthuislaan 6 , voor verrichten van diverse werkzaamheden aan en rond de woning

De stukken liggen t/m 8 mei 2018 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 8 mei 2018 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).