Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Tuk, Tukseweg 129, 129A en 129B

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8334RT 129 B
  • 8334RT 129
  • 8334RT 129 A
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Tuk, Tukseweg 129, 129A en 129B

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Tuk, Tukseweg 129, 129A en 129B, bouwen 3 woningen (13-04-2018)

Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/0A9597C3-EEDA-4A5A-9F46-83B67F9B901F/

De bestanden zijn beschikbaar op:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.TUKtukseweg129OV-VA01

De stukken liggen van 25 april 2018 t/m 6 juni 2018 ter inzage (1). 

Reageren?

T/m 6 juni 2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).