Tijdelijke wegafsluitingen: Steenwijk, de Gagelsweg vanaf de rotonde met de Meppelerweg tot de Schansweg en de Meppelerweg vanaf de rotonde met de Johan Willem Frisolaan tot en met de rotonde met de Gagelsweg en de Schansweg vanaf de rotonde met de Vendelweg tot de Meppelerweg

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8331DA
Publicatiedatum
24-04-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Steenwijk, de Gagelsweg vanaf de rotonde met de Meppelerweg tot de Schansweg op 2 mei 2018 vanaf 09.00 uur tot 22.30 uur en de Meppelerweg vanaf de rotonde met de Johan Willem Frisolaan tot en met de rotonde met de Gagelsweg en de Schansweg vanaf de rotonde met de Vendelweg tot de Meppelerweg op 2 mei 2018 vanaf 17.00 uur tot 22.30 uur (Skeelerklim van Steenwijk)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).