Tijdelijke wegafsluitingen: Steenwijk, het deel tussen Tukseweg en Stationsplein

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8331KV
  • 8331KG
  • 8331KX
Publicatiedatum
24-04-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke wegafsluitingen: Steenwijk, het deel tussen Tukseweg en Stationsplein

Beschrijving

In verband met riool- en herinrichtingswerkzaamheden zal het deel tussen Tukseweg en Stationsplein in Steenwijk van 30 april t/m eind juli 2018 afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer.
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).