Commissie bezwaar- en beroepschriften op 9 april 2018, Vendelweg 1 in Steenwijk

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
04-04-2018
Kaart behorende bij: Commissie bezwaar- en beroepschriften op 9 april 2018, Vendelweg 1 in Steenwijk

Beschrijving

9 april 2018    
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen tijdelijke omgevingsvergunning voor het tijdelijk shredderen van afvalhout op locatie Dolderweg 21 (8331 LL) in Steenwijk
20.00 uur: bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek om handhaving met betrekking tot overlast van de bedrijfsactiviteiten op locatie Dolderweg 21 (8331 LL) in Steenwijk
20.30 uur: brief gericht tegen de reactie op het verzoek tot regelmatig controleren met betrekking tot locatie Dolderweg 21 (8331 LL) in Steenwijk
De stukken liggen t/m 9 april 2018 voor belanghebbenden ter inzage (1).

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).