Tijdelijke wegafsluiting: Steenwijk, Onnastraat (vanaf de Gereformeerde Kerk tot aan de Markt), Vendelweg (vanaf de Tulpstraat tot de Kornputsingel), Paardenmarkt tot de Woldpoort, Stationsplein (vanaf Egbert Hiddingstraat tot de J.H. Tromp Meestersstraat), Tramlaan, Willem de Zwijgerstraat, J.H. Trompmeestersstraat, Weemstraat

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8331GM
Publicatiedatum
19-06-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke wegafsluiting: Steenwijk, Onnastraat (vanaf de Gereformeerde Kerk tot aan de Markt), Vendelweg (vanaf de Tulpstraat tot de Kornputsingel), Paardenmarkt tot de Woldpoort, Stationsplein (vanaf Egbert Hiddingstraat tot de J.H. Tromp Meestersstraat), Tramlaan, Willem de Zwijgerstraat, J.H. Trompmeestersstraat, Weemstraat

Beschrijving

Steenwijk, Onnastraat (vanaf de Gereformeerde Kerk tot aan de Markt), Vendelweg (vanaf de Tulpstraat tot de Kornputsingel), Paardenmarkt tot de Woldpoort, Stationsplein (vanaf Egbert Hiddingstraat tot de J.H. Tromp Meestersstraat), Tramlaan, Willem de Zwijgerstraat, J.H. Trompmeestersstraat, Weemstraat op vrijdag 22-06-2018 van 18.45 uur tot 21.30 uur (Stone City Run)

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).