Verkeersbesluit: Steenwijk, nabij Looijersgracht en Krimweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8331GW
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
31-07-2018
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit: Steenwijk, nabij Looijersgracht en Krimweg

Beschrijving

Steenwijk, nabij Looijersgracht en Krimweg, opheffen geslotenverklaring en realiseren eenrichtingsweg

De stukken liggen van 20-06-2018 t/m 31-07-2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 31-07-2018 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).