Commissie bezwaar- en beroepschriften op 11 juni 2018, Vendelweg 1 in Steenwijk.

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
05-06-2018
Kaart behorende bij: Commissie bezwaar- en beroepschriften op 11 juni 2018, Vendelweg 1 in Steenwijk.

Beschrijving

11 juni 2018
Agenda:
19.15 uur: bezwaarschrift tegen het intrekken van een omgevingsvergunning voor het verhogen van een bestaand appartementengebouw aan de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 33A en 33B (8331 JZ) in Steenwijk
20.30 uur: bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het starten van een Bed & Breakfast in de woning gelegen aan het Binnenpad 17
(8355 BP) in Giethoorn

De stukken liggen t/m 11 juni 2018 voor belanghebbenden ter inzage (1).

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).